دکتر رامین عارفه از پذیرفته شدگان دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون سال 1374و فارغ التحصیلی از این دانشگاه را با دفاع از پایان نامه ای تحت عنوان دفاع از حقوق حیوانات  و راهکارهای حل مشکلات آنها درایران در سال 1381 به اتمام رساند.وی همچنین در سال 1392 درامتحان دکترای تخصص جراحی کالج تخصصی دامپزشکی شهریار کرج پذیرفته شده و با دفاع از پایان نامه ای تحت عنوان بررسی اثرات ترکیبات دارویی پیروکسیکام,ترامادول,پروپوفل,ایزوفلوران در بیهوشی اسب از آن دانشگاه فارغ التحصیل شد.دررابطه با رزومه کاری ایشان می توان به فعالیت در فارم های گوشتی در مناطق مختلف کشور ازجمله چهارمحال و بختیاری,فارس و شمال کشور و همچنین فعالیت در باغ های وحش شمال کشور و پرورش اسب بنانیه اشاره نمود.همچنین از اعضاء حمایت از حیوانات بی سرپرست بیمارستان ویکتوریای لندن که قدیمی ترین بیمارستان کشور انگلستان محسوب می گردد می باشند و این مهم درسال 2008 در طی حضور ایشان در لندن اتفاق افتد.همچنین عضو گروه زنجیره ای دامپزشکان VETS NOW که در سرتا سر بریتانیا و اسکاتلند شعبه دارند نیز می باشد.